Бъдник

БЪДНИК

 

Среща се още под наименованието бъдняк, коладник,(Североизточна и Източна България), бъгняк, бъдникойца, дедник, прикладник, чикор (Западна България). Това е специално подбрано и запазено за Бъдни вечер дърво, чиито огън се подържа през цялата нощ . Мъжете избират в гората здраво и родовито дърво–най-често дъб, бук или круша и го отсичат, като пазят при падането да не опре в земята.
Носят Бъдника тържествено.

 

В Ботевградско празнично облечен момък влиза в двора с отсеченото дърво и пита: „Славите ли млада Бога ?”, а домашните отговрят „Славиме, славиме, Добре ни дошел” Момъкът внася Бъдника в къщи и казва :”Язе в къщи и Бог с мене!”. Останалите присъстващи благославят: ”Амин, дай Боже!”

 

Стопанинът в Кюстендилско влиза в дом с Бъдника на дясното си рамо. Търкулва го към огнището и казва: „Дошел Божич и се пофалил с теленца, жребенца, агънца, яренца, прасенца, с голям клас на нива, с късмет и погодия! Такъ-такъ бабени пиленца, по село одили, дома доносили !” При огнището мажат Бъдника с осветено в църква масло, пробиват отвор в дебелия му край, слагат в него тамян, масло, вино и го затварят с дървен клин, а отгоре увиват бяло ленено или конопено платно.

 

Миросването на Бъдника е съпроводено от специални обредни песни за дървото по което ще слезе от небето Млада Бога, изпълнявани от момци в дома. Най-възрастната жена го посипва с житни зърна.

 

Вечерта също така тържествено стопанинът запалва Бъдника в огнището. Обредно изискване е огънят на Бъдни вечер да се подържа през цялата нощ.

 

По горенето на бъдника се гадае – ако гори буйно и пръска искри, това се смята като знак за богата реколта. Изгорелият и изпепелен докрай Бъдник предвещава добро, а недогорелият и почернял Бъдник- зло. На необгорените съчки, въглените и пепелта от Бъдника се приписва магическа сила.

 

Част от недогорелия Бъдник отнасят на нива, която не ражда (Кюстендилско). Най-често от недогорелия Бъдник се правят части на рало.

 

Въглените и пепелта се използват през цялата година в народолечебни дейности. Угаснал въглен от бъднивечерски огън, горял извън селото се слага в полога (гнездо за мътене) на кокошките с вярата, че това ще предизвика снасянето на много яйца (у македонските българи и в други райони населени с етнически българи).

 

Всички действия около Бъдника, отношението към него като към живо същество отразявт неговия странен произход. Едни свързават запалването на Бъдника с представата за възраждането на Слънцето, други образно виждат в Бъдника световното дърво-посредник между небето и Змята, като дърво на живота, носител на плодородие.

 

Несъмнено сложният образ и значение на Бъдника отразява характерни представи от народните вярвания и е свързано с идеята за плодородие, с важно значение в конкретния календарен момент на зимното Слънцестоене - зимния Слънцеповрат.

 

Днес горенето на Бъдника е отпаднало от бита на някои райони на страната, но обичаят и ритуалите свързани с него трябва да се запазят за бъдните поколения...

 

Материалът е част от статия в този блог

{START_COUNTER}